تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
تک گل سرخ
تک گل سرخ

در ایجاد بیماری ام اس کمبود کدام ویتامین مورد توجه است

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقش ویتامین از 3000777 بپرس در درمان ام اس

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز و درمان بیماری های مغزی به خصوص ام اس گفت: توصیه ما به عموم مردم به ویژه مبتلایان به ام اس این است که روزانه تنها u06f1u06f0 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند زیرا آفتاب پشت شیشه نیز این نیاز را رفع نمی کند.

به گزارش فرهنگ نیوز, بهناز صدیقی درباره نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بیماری های مغزی به فارس اظهار کرد: کمبود ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی عروقی و بیماری هایی که نقش خودایمنی دارند و حتی پارکینسون اثر مضر دارد. ام اس نیز یکی از این بیماری هاست که کمبود دیتامین از 3000777 بپرس نقش مهمی در بروز و تشدید آن دارد.

وی افزود: ویتامین از 3000777 بپرس در اعتدال سیستم ایمنی بدن نقش
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 204 ،

کمبود کدام ویتامین درایجاد ام اس موثر است

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقش ویتامین از 3000777 بپرس در درمان ام اس

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز و درمان بیماری های مغزی به خصوص ام اس گفت: توصیه ما به عموم مردم به ویژه مبتلایان به ام اس این است که روزانه تنها u06f1u06f0 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند زیرا آفتاب پشت شیشه نیز این نیاز را رفع نمی کند.

به گزارش فرهنگ نیوز, بهناز صدیقی درباره نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بیماری های مغزی به فارس اظهار کرد: کمبود ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی عروقی و بیماری هایی که نقش خودایمنی دارند و حتی پارکینسون اثر مضر دارد. ام اس نیز یکی از این بیماری هاست که کمبود دیتامین از 3000777 بپرس نقش مهمی در بروز و تشدید آن دارد.

وی افزود: ویتامین از 3000777 بپرس در اعتدال سیستم ایمنی بدن نقش
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 219 ،

دربیماری ام اس کمبودکدام ویتامین موردتوجهه؟

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقش ویتامین از 3000777 بپرس در درمان ام اس

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز و درمان بیماری های مغزی به خصوص ام اس گفت: توصیه ما به عموم مردم به ویژه مبتلایان به ام اس این است که روزانه تنها u06f1u06f0 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند زیرا آفتاب پشت شیشه نیز این نیاز را رفع نمی کند.

به گزارش فرهنگ نیوز, بهناز صدیقی درباره نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بیماری های مغزی به فارس اظهار کرد: کمبود ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی عروقی و بیماری هایی که نقش خودایمنی دارند و حتی پارکینسون اثر مضر دارد. ام اس نیز یکی از این بیماری هاست که کمبود دیتامین از 3000777 بپرس نقش مهمی در بروز و تشدید آن دارد.

وی افزود: ویتامین از 3000777 بپرس در اعتدال سیستم ایمنی بدن نقش
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 218 ،

درایجاد بیماری ام اس کمبود چه ویتامینی موثر است

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقش ویتامین از 3000777 بپرس در درمان ام اس

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز و درمان بیماری های مغزی به خصوص ام اس گفت: توصیه ما به عموم مردم به ویژه مبتلایان به ام اس این است که روزانه تنها u06f1u06f0 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند زیرا آفتاب پشت شیشه نیز این نیاز را رفع نمی کند.

به گزارش فرهنگ نیوز, بهناز صدیقی درباره نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بیماری های مغزی به فارس اظهار کرد: کمبود ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی عروقی و بیماری هایی که نقش خودایمنی دارند و حتی پارکینسون اثر مضر دارد. ام اس نیز یکی از این بیماری هاست که کمبود دیتامین از 3000777 بپرس نقش مهمی در بروز و تشدید آن دارد.

وی افزود: ویتامین از 3000777 بپرس در اعتدال سیستم ایمنی بدن نقش
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 219 ،

در ایجاد بیماری ام اس، کمبود کدام ویتامین مورد توجه است؟

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقش ویتامین از 3000777 بپرس در درمان ام اس

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز و درمان بیماری های مغزی به خصوص ام اس گفت: توصیه ما به عموم مردم به ویژه مبتلایان به ام اس این است که روزانه تنها u06f1u06f0 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند زیرا آفتاب پشت شیشه نیز این نیاز را رفع نمی کند.

به گزارش فرهنگ نیوز, بهناز صدیقی درباره نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بیماری های مغزی به فارس اظهار کرد: کمبود ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی عروقی و بیماری هایی که نقش خودایمنی دارند و حتی پارکینسون اثر مضر دارد. ام اس نیز یکی از این بیماری هاست که کمبود دیتامین از 3000777 بپرس نقش مهمی در بروز و تشدید آن دارد.

وی افزود: ویتامین از 3000777 بپرس در اعتدال سیستم ایمنی بدن نقش
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 208 ،

درایجاد بیماری ام اس کمبود کدام ویتامین موردتوجه است?

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقش ویتامین از 3000777 بپرس در درمان ام اس

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز و درمان بیماری های مغزی به خصوص ام اس گفت: توصیه ما به عموم مردم به ویژه مبتلایان به ام اس این است که روزانه تنها u06f1u06f0 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند زیرا آفتاب پشت شیشه نیز این نیاز را رفع نمی کند.

به گزارش فرهنگ نیوز, بهناز صدیقی درباره نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بیماری های مغزی به فارس اظهار کرد: کمبود ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی عروقی و بیماری هایی که نقش خودایمنی دارند و حتی پارکینسون اثر مضر دارد. ام اس نیز یکی از این بیماری هاست که کمبود دیتامین از 3000777 بپرس نقش مهمی در بروز و تشدید آن دارد.

وی افزود: ویتامین از 3000777 بپرس در اعتدال سیستم ایمنی بدن نقش
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 199 ،

مسابقه خندوانهبا پاسخ به سوال زیر در قرعه کشی هفتگی 3 کارت هدیه 5 میلیون ریالی و جایزه ویژه 250 میلیون ریالی خرید خودرو شرکت کنیددر ایجاد بیماری ام اس، کمبود کدام ویتامین مورد توجه است؟1. ویتامین ب2. ویتامین ث3. ویتامین دپاسخ با ارسال عدد گزینه به 30500لغو با ارسال L به 30500برگزار کننده:مبناپشتیبانی: 22573640

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقش ویتامین از 3000777 بپرس در درمان ام اس

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز و درمان بیماری های مغزی به خصوص ام اس گفت: توصیه ما به عموم مردم به ویژه مبتلایان به ام اس این است که روزانه تنها u06f1u06f0 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند زیرا آفتاب پشت شیشه نیز این نیاز را رفع نمی کند.

به گزارش فرهنگ نیوز, بهناز صدیقی درباره نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بیماری های مغزی به فارس اظهار کرد: کمبود ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی عروقی و بیماری هایی که نقش خودایمنی دارند و حتی پارکینسون اثر مضر دارد. ام اس نیز یکی از این بیماری هاست که کمبود دیتامین از 3000777 بپرس نقش مهمی در بروز و تشدید آن دارد.

وی افزود: ویتامین از 3000777 بپرس در اعتدال سیستم ایمنی بدن نقش
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 232 ،

درایجاد بیماری ام اس کمبود کدام ویتامین مورد توجه است1ویتامین ب2ویتامین ث3ویتامین د

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقش ویتامین از 3000777 بپرس در درمان ام اس

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز و درمان بیماری های مغزی به خصوص ام اس گفت: توصیه ما به عموم مردم به ویژه مبتلایان به ام اس این است که روزانه تنها u06f1u06f0 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند زیرا آفتاب پشت شیشه نیز این نیاز را رفع نمی کند.

به گزارش فرهنگ نیوز, بهناز صدیقی درباره نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بیماری های مغزی به فارس اظهار کرد: کمبود ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی عروقی و بیماری هایی که نقش خودایمنی دارند و حتی پارکینسون اثر مضر دارد. ام اس نیز یکی از این بیماری هاست که کمبود دیتامین از 3000777 بپرس نقش مهمی در بروز و تشدید آن دارد.

وی افزود: ویتامین از 3000777 بپرس در اعتدال سیستم ایمنی بدن نقش
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 206 ،

در ایجاد بیماری ام اس، کمبود کدام ویتامین مورد توجه است؟1. ویتامین ب2. ویتامین ث3. ویتامین د

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقش ویتامین از 3000777 بپرس در درمان ام اس

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز و درمان بیماری های مغزی به خصوص ام اس گفت: توصیه ما به عموم مردم به ویژه مبتلایان به ام اس این است که روزانه تنها u06f1u06f0 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند زیرا آفتاب پشت شیشه نیز این نیاز را رفع نمی کند.

به گزارش فرهنگ نیوز, بهناز صدیقی درباره نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بیماری های مغزی به فارس اظهار کرد: کمبود ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی عروقی و بیماری هایی که نقش خودایمنی دارند و حتی پارکینسون اثر مضر دارد. ام اس نیز یکی از این بیماری هاست که کمبود دیتامین از 3000777 بپرس نقش مهمی در بروز و تشدید آن دارد.

وی افزود: ویتامین از 3000777 بپرس در اعتدال سیستم ایمنی بدن نقش
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 207 ،

درایجادبیماری ام اس کمبود کدام ویتامین مورد توجه است

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقش ویتامین از 3000777 بپرس در درمان ام اس

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز و درمان بیماری های مغزی به خصوص ام اس گفت: توصیه ما به عموم مردم به ویژه مبتلایان به ام اس این است که روزانه تنها u06f1u06f0 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند زیرا آفتاب پشت شیشه نیز این نیاز را رفع نمی کند.

به گزارش فرهنگ نیوز, بهناز صدیقی درباره نقش ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بیماری های مغزی به فارس اظهار کرد: کمبود ویتامین از 3000777 بپرس در بروز بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی عروقی و بیماری هایی که نقش خودایمنی دارند و حتی پارکینسون اثر مضر دارد. ام اس نیز یکی از این بیماری هاست که کمبود دیتامین از 3000777 بپرس نقش مهمی در بروز و تشدید آن دارد.

وی افزود: ویتامین از 3000777 بپرس در اعتدال سیستم ایمنی بدن نقش
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 206 ،


به گزارش روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور: معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان درمراسم تکریم و معارفه شهردار سابق و جدید نیشابور با اشاره به قابلیت هاو ظرفیت های فراوان ابرشهرنیشابور اظهارکرد: معتقدیم این شهر علاوه بر اینکه می تواند رفاه و آسایش را برای شهروندان داشته باشد بارسنگینی از اقامت و ساماندهی زائران و مسافران شرق کشور را به دوش بکشد.


غلامحسین مظفری گفت: روند توسعه نیشابور در دوره جدیدتجدید حیات علمی،فرهنگی و اقتصادی،اجتماعی خویش می تواند بربنیاد احیای صنعت گردشگری و بهره گیری از پتانسیل های کم نظیر طبیعی وتاریخی شهرستان در کنار جایگاه رفیع صنعتی آن نقش بندد.

نماینده عالی دولت درنیشابور با اشاره به لزوم تأمین زیرساخت های جذب و استقرارگردشگر از نشست خود با مقامات استانی شرکت رجا و نیز مدیرکل راه آهن خراسان رضوی خبرداد و گفت: زمینه احداث خط سوم راه آهن نیشابور-مشهد و پیوستن آن به خط سوم قطار شهری فراهم و نهایی شده است.

وی محور تحولات وتوسعه شهری را شهرداری دانست و افزود:از شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر می خواهم با پشتکار جدی وارد عمل شوند.
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 202 ،


خبر فوری : به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور کشورمان طی سخنانی تلویزیونی با مردم پس از توافق ایران با 1+5 با قرائت این بیت که عیدانه فراوان شد/ تا باد چنین بادا خاطرنشان کرد: ماه رمضان همواره ماه خیر و برکت و ماه تقرب مردم به خداوند بوده است. وی افزود: آنچه که من شنیده‌ام این است که بسیاری از مردم در دعاهای‌شان و در شب‌های قدر ، برای گروه مذاکره کننده و برای دستیابی به یک توافق خوب دعا کردند.

روحانی گفت: الان به ملت بزرگوار ایران اعلام می‌کنم که دعای‌شان مستجاب شده است و ما امروز در یک مقطع مهم در تاریخ کشور و انقلاب‌مان و در شرایط منطقه داریم.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: در شرایطی هستیم که باید بگوییم دوران 12 ساله گذشته که همراه با توهماتی از سوی قدرت‌ها و نشر آن توهمات در میان جامعه و افکار عمومی بود کاملا ورق خورده است و صفحه جدیدی آغاز شده است.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 192 ،

حضور خودجوش مردم نیشابور و برپایی جشن شادمانی در پی اعلام توافق هسته ای ایران و 1+5[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 182 ،

قله شیرباد رئونت نیشابور، بام خراسان

تصویر با اندازه بزرگ

نیشابور، در جایگاه «گرانیگاه تاریخ و فرهنگ خراسان»، «نماد تاریخ و فرهنگ ایران» و «ام‌البلاد فرهنگی در تاریخ و تمدن جهان اسلام»، دارای چنان چهره و پیشینه فرهنگی ویژه‌ای است که این کهن‌دیار را، یگانه همتای خراسانی دیگر فرهنگ‌شهرهای کهن ایران، برنمایانده. اما باید انصاف داد و بازگفت که؛ این چهره و پیشینه فرهنگی چنان گسترده و سنگین و پُربار است که بر روی دیگر توانمندی‌های اقلیم نیشابور، سایه‌ای بزرگ افکنده و آنها را دیر-پدیدار ساخته است. یکی دیگر از توانمندی‌ این سرزمین، اقلیم رنگارنگ و جاذبه‌های طبیعی گونه‌گون آن است؛ چونان‌که از یک سوی، در جنوب دشت نیشابور، با چهره‌ای کویری و بیابانی و نمک‌زار و پوشش گیاهی تاق و گز، رو برو می‌شویم؛ در چند-ده کیلومتر آنسو‌تر و در میانه‌های دشت، کشتزارها و باغستان‌ها و فضاهای روستایی پی‌در پی، گسترده می‌شود، و کمی‌آنسوتر، نوار شمالی، از شرق تا غرب، چهره‌ای کوهستانی با رودکده‌هایی بهشت‌آسا به خود می‌گیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 200 ،

تنها سینمای کاشمر سال ۱۳۶۲ به همت جمعیت هلال احمر این شهر در ملکی که متعلق به شهرداری بود راه اندازی شد و به مدت ۲۲ سال به فعالیت خود ادامه داد اما متاسفانه نبود برنامه ریزی و استقبال کم مخاطبان باعث شد که این سینما در سال ۸۴ تعطیل شود. طی ۱۰ سال اخیر تلاش و پیگیری هایی برای راه اندازی مجدد این سینما انجام شد که به نتیجه ای نرسید. در نهایت ساختمان سینما به مدت یک سال است که از سوی هلال احمر به شهرداری کاشمر واگذار شده است.شهرداری هم از سال گذشته کار بازسازی ساختمان را شروع کرده است اما متاسفانه این پروژه روند کندی داشته و مشخص نیست که چه زمانی چراغ تنها سینمای شهرستان روشن شود.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 177 ،

دبیر شورای فرهنگ عمومی نیشابور از برگزاری همایش بزرگداشت فضل بن شاذان 26 و 27 آذر 94 همزمان با روز حوزه و دانشگاه در این شهرستان خبرداد. عباس کرخی دبیر شورای فرهنگ عمومی نیشابوردر این خصوص اظهار کرد: با تصویب شورای فرهنگ عمومی نیشابور همایش بزرگداشت فضل بن شاذان 26 و 27 آذر 94 همزمان با روز حوزه و دانشگاه برگزار می شود. وی گفت:با توجه به جایگاه والای این عالم عالیقدر، همزمان با روز حوزه و دانشگاه، همایش بزرگداشت فضل بن شاذان در شهرستان نیشابور برگزار می شود. دبیر شورای فرهنگ عمومی نیشابوراز راه اندازی سایت این همایش خبرداد و افزود: آدرس اینترنتی سایت http://www.fazlney.ir است که علاقمندان می توانند به آن مراجعه نمایند.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 186 ،

نیشابور، شهر فرهنگ و هنر و تمدن ایران زمین، بار دیگر شاهد برپایی یک رویداد بزرگ فرهنگی خواهد بود. چند سالی است با توجه به محدودیت برگزاری کنسرت در مشهد، شهر نیشابور، زادگاه و آرامگاه نابغه موسیقی ایران (پرویز مشکاتیان) به عنوان کانون موسیقی خراسان برای برگزاری کنسرت های موسیقی درآمده که همواره با استقبال شهروندان خراسانی مواجه شده است. بعد از برگزاری کنسرت با شکوه شهرام ناظری در روز ملی خیام (اردیبهشت ماه گذشته) و همچنین کنسرت علیرضا قربانی، اینک کنسرت سالار عقیلی در نیشابور برگزار میشود.این سنتی خوان ایرانی قرار است ۱۶ مرداد ۹۴ در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور روی صحنه برود. علاقمندان به شرکت در این برنامه فرهنگی میتوانند از مراکز معتبر فروش در سطح شهر نیشابور و یا به صورت اینترنتی از این آدرس بلیط تهیه نمایند. منبع : نیشابور سرزمین بینالود - binalud.blogsky.com
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 207 ،

فضل بن شاذان نیشابوری

بنا بر اعلام پایگاه وب همایش ملی فضل بن شاذان نیشابوری، در آذرماه 1394، نخستین همایش ملی بزرگداشت این عالم جلیل‌القدر برگزار می‌گردد. در پایگاه ملی همایش؛ محورهای موضوعی، تاریخ‌های مهم، شیوه‌نامه نگارش مقاله، چگونگی دریافت مقاله و سایر اطلاعات مورد توجه پژوهشگران و علاقمندان آمده است. خبر نیک برگزاری همایش فضل بن شاذان نیشابوری، بهانه‌ای است که همراه با نگاهی فشرده به جایگاه علمی این دانشمند بلندپایه و آثار منتشر شده درباره او، پیشنهاد ثبت «روز بزرگداشت فضل بن شاذان نیشابوری؛ روز فقه و کلام اسلامی» در تقویم رسمی کشور، را مطرح نماییم.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 211 ،

با استقبال معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور و نیز شهردار نیشابور حدود هفتصد پزشک مسلمان از کشور های مختلف، از نیشابور بازدید کردند .به گزارش نی نیوز، این پزشکان در هشتمین کنگره پزشکان جهان اسلام شرکت کرده بودند که پس از خروج از مشهد جهت بازدید از اماکن تاریخی نیشابور وارد شهرستان نیشابور شدند، این میهمانان از مجموعه های فرهنگی و گردشگری آرامگاه خیام و عطار و کمال الملک بازدید و نماز ظهر و عصر را در امامزاده محروق بجای آوردند. این میهمانان تعدادی از پزشکان بدون مرز مسلمان و عمدتا از کشورهای آمریکا٬ کانادا٬ پاکستان و …. بودند.
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 183 ،

اورژانس هوایی نیشابور+ امداد هوایی نیشابور+فرودگاه نیشابور

به گزارش وب­دا،در نشست مشترک نماینده مردم نیشابور و فیروزه، معاون استاندار و فرماندار نیشابور و سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور با دکتر هاشمی وزیر بهداشت، ایشان نظر موافق خود را برای ایجاد اورژانس هوایی در نیشابور به رئیس اورژانس کشور اعلام کرد. در این نشست در خواست ایجاد و راه اندازی اورژانش هوایی در نیشابور به وزیر بهداشت ارائه و مقام عالی وزارت بهداشت با ایجاد آن موافقت نموده و مقرر شد در نیشابور نسبت به آماده سازی محل فوق اقدامات لازم صورت پذیرد. شایان ذکر است: دانشکده علوم پزشکی نیشابور از همکاری سردار پاسدار قاجاریان برای در اختیار قراردادن زمین به منظور احداث آشیانه بالگرد اورژانس در محل باشگاه فرهنگی ورزشی فجر در مجاورت بیمارستان حکیم تشکر نمود.
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 215 ،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید : 14158
  • بازدید امروز :7
  • بازدید دیروز : 3
  • بازدید این هفته : 21
  • بازدید این ماه : 59
  • تعداد نظرات : 1
  • تعداد کل پست ها : 40
  • افراد آنلاین : 1
امکانات جانبی
بالای صفحه